Afstandsverklaring

Door toegang tot deze website of aan de website gerelateerde koppelingen, gaat u onherroepelijk akkoord met de standaardgebruiksvoorwaarden van de website en/of database. U verklaart dat u inhoud, bereik en implicatie van de standaardgebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat u hiermee akkoord gaat.

U verklaart tevens dat u alle andere op u toepasselijke voorwaarden hebt gelezen met betrekking tot uw registratie bij deze website en/of database, ongeacht of deze voorwaarden voortvloeien uit uw zakelijke relatie met South African Tourism of dat deze anderszins op u van toepassing zijn als gevolg van wettelijke voorschriften, ongeacht of de toepasbaarheid van deze wettelijke voorschriften voor uw bedrijf wel of niet optioneel is.

U verklaart dat de door u aan onze website en/of database verstrekte informatie nauwkeurig en actueel is en dat u South African Tourism, zijn directie en/of filialen vrijwaart van eventuele schade of verlies die South African Tourism, zijn directie en/of filialen ondervinden als gevolg van uw verzuim nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken aan de website en/of database.

U verklaart dat de door u aan onze website en/of database verstrekte informatie geen inbreuk maakt op wettelijke voorschriften, rechten en/of contracten en u verklaart tevens dat u South African Tourism, zijn directie en/of filialen vrijwaart van eventuele schade of verlies die South African Tourism, zijn directie en/of filialen ondervinden als gevolg van uw verzuim wettelijk betrouwbare informatie te verstrekken aan de website en/of database.

In weerwil van enige andere bepalingen in deze voorwaarden, geeft een inbreuk van deze voorwaarden South African Tourism, zijn directie en/of filialen naast de annulering van de overeenkomst met u, het recht u onder de Zuid-Afrikaanse Wet 15 van 1962 een conventionele boete op te leggen voor een dergelijke inbreuk voor een bedrag van € 10.275,- (R 100.000,-).

Partijen stemmen er mee in zich in geval van eventuele geschillen of claims in verband met deze overeenkomst te schikken naar de jurisdictie van de rechtbank, ongeacht het bedrag van het geschil en/of claim, met uitzondering voor de mogelijkheid van South African Tourism om in hoger beroep te gaan voor het uitvoerbaar laten maken van de conventionele boete.

Externe leveranciers, waaronder Google en DoubleClick, worden gebruikt om advertenties weer te geven op verschillende sites op het internet. Google en DoubleClick gebruiken cookies voor het verstrekken van creatieve informatie aan een gebruiker voorafgaand aan bezoeken aan onze website. U kunt het gebruik door Google van cookies deactiveren door de advertentiepagina van Google, Opt-out page, te bezoeken