Zuid-Afrika

Privacybeleid

1 INLEIDING
Zuid-Afrika Toerisme heeft een elektronisch zakelijk platform ontworpen dat ervoor zorgt informatie over Zuid-Afrika en over reizen naar Zuid-Afrika te verpreiden voor belanghebbende partijen.

2 BEREIK
Dit beleid is van toepassing op alle gebruikers van de Zuid-Afrika Toerisme websites en het callcenter.

3 DOELEN
Om alle gebruikers van de Zuid-Afrika Toerisme Websites (SATWs) en het callcenter bescherming van hun persoonlijke gegevens te garanderen.

4 DEFINITIES
Gebruikers: stakeholders or any person making use of the SATWs or call centre.

5 VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE 
Aan alle gebruikers die zich op één van de SATWs registreren of met het callcenter bellen, kan persoonlijke informatie gevraagd worden.  De op deze site en via het callcenter verzamelde informatie wordt gebruikt voor het doel waarvoor het gevraagd wordt:

• Contactinformatie voor stakeholders die informatie zoeken, wordt verzameld, zodat wij contact met die persoon opnemen om hem van informatie te voorzien betreffende onze diensten. Deze informatie kan op onze servers in Zuid-Afrika opgeslagen worden. Dergelijke informatie wordt normaalgesproken verwijderd zodra ruimte nodig is of in de normale gang van zaken, maar kan op verzoek gewijzigd of verwijderd worden. Om gebuikersinformatie te herzien, wijzigen of te verwijderen, contact opnemen met info@southafrica.net. Gebruikers wordt gevraagd hun naam, contactinformatie en geschatte data waarop zij de websites bezoeken en/of het callcenter gebeld hebben, te geven.
• Contactinformatie zoals gebruikersnaam, adres, telefoonnummer of e-mail, voor gebruikers, investeerders of klanten met vragen, zorgen, klachten, inlichtingen of informatieverzoek of vragen betreffende technische hulp wordt gebruikt om de informatieverzoeken te beantwoorden. Deze informatie kan op onze servers in Zuid-Afrika opgeslagen worden. Dergelijke informatie wordt normaalgesproken verwijderd zodra ruimte nodig is of in de normale gang van zaken, maar kan op verzoek gewijzigd of verwijderd worden. Om gebuikersinformatie te herzien, wijzigen of te verwijderen, contact opnemen met info@southafrica.net . Van gebruikers wordt verlangd dat zij hun naam, contactinformatie en geschatte data waarop zij de websites bezocht hebben en/of het callcenter gebeld hebben, geven. 
• Wanneer men zich voor een nieuwsbrief of waarschuwing aanmeldt, gebruikt Zuid-Afrika Toerisme de e-mail om de gevraagde nieuwsbrief toe te sturen. Om gebruikersinformatie te herzien of te verwijderen of zich uit te schrijven voor een nieuwsbrief, contact opnemen met info@southafrica.net

6 VERZAMELING EN GEBRUIK VAN NIET PERSOONLIJKE INFORMATIE 
• De SATWs kunnen gebruik maken van persistente cookies, ongecodeerde GIFs en logbestandinformatie (zoals het IP-adres en verwijzende URLs) over gebruikersactiviteit op deze site om op de hoogte te komen van het webgebruik en problemen betreffende bijvoorbeeld browsen op te lossen en aldus de gebruikerservaring op deze site te verbeteren.  Informatie over die cookies of over het websitegebruik is niet gekoppeld aan de adserving cookies of e-mail cookies noch wordt informatie over de cookies of logbestandinformatie gerelateerd aan persoonlijke informatie welke de gebruiker aan de website/s verstrekt kan hebben. 
• Bovendien kan Zuid-Afrika Toerisme op haar websites advertenties plaatsen. Door dat te doen, zal onze adserver een uniek adserving cookie plaatsen of lezen op de computer van de gebruiker en zal deze nietpersoonlijke informatie over de browser en de activiteiten van de gebruiker op deze site gebruiken om op deze en andere sites advertenties te plaatsen. 
• Indien een gebruiker deze site bezocht heeft door op een banner advertentie van onze producten en diensten te klikken, kan een tijdelijke of cookiesessie op de browser van de gebruiker ingesteld worden. Dit cookie zal ofwel een identificatienummer voor de advertentie waarop geklikt was bevatten of een identificatienummer voor de site die bezocht werd toen de gebruiker op de advertentiebanner klikte. Nadat de gebruiker op één van de SATWs beland is en nadat deze nadere informatie aan Zuid-Afrika Toerisme betreffende producten en diensten vraagt , wordt de persoonlijke informatie die tijdens dit verzoek gevraagd werd gerelateerd aan de informatie in de cookiesessie zodat Zuid-Afrika Toerisme marketingafdeling de doeltreffendheid van de advertenties kan meten. Dit "linken" zal niet gebruikt worden om toekomstige advertenties aan de gebruiker te richten of om e-mails over toekomstige goederen en diensten aan de gebruiker te sturen, behalve als de gebruiker dat op de product verzoekpagina heeft aangegeven. Daar dit een cookiesessie betreft, verdwijnt het uit de cookiemap van de gebruiker zodra de browser gesloten wordt. Indien de gebruiker opnieuw naar één van de Zuid-Afrika Toerisme advertenties terugkeert, verschijnen deze als een nieuwe bezoeker totdat er nieuwe andere persoonlijke informatie gegeven wordt. 

7
 INFORMATIE DELEN OF OPENBARING 
Zuid-Afrika Toerisme kan gebruikersinformatie aan haar agenten geven, of haar agenten kunnen informatie van gebruikers in haar voordeel verzamelen, indien Zuid-Afrika Toerisme met derden een verbintenis aangegaan is om een deel van de informatie of de door de gebruiker gevraagde dienst, te geven. In een schriftelijk contract wordt van deze agenten verwacht om vergelijkbare veiligheidsmaatregelen in te voeren en zal alleen gebruikersinformatie verwerkt worden, zoals door Zuid-Afrika Toerisme gemachtigd is, om de dienst waarvoor ze aangenomen werd, uit te voeren.

Buiten agenten die Zuid-Afrika Toerisme vertegenwoordigen, zal informatie die gebruikers op deze site afgeven niet overgedragen worden aan niet verwante derden behalve als Zuid-Afrika Toerisme daarvoor toestemming van de gebruiker heeft. Persoonlijke informatie die aan deze site afgegeven werd is onderworpen aan openbaring conform gerechtelijke of andere dagvaardingen, bevelschriften of bevelen. 

8 VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID 
Zuid-Afrika Toerisme heeft redelijke veiligheidsmaatregelen ingevoerd om zowel persoonlijke als niet persoonlijke informatie tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaring, wijziging of vernietiging te beschermen. Werknemers van Zuid-Afrika Toerisme zijn op de hoogte gesteld van en verantwoordelijk voor naleving van ons beleid. 

9 VERANDERINGEN VAN DIT PRIVACYBELEID 
Zuid-Afrika Toerisme kan dit beleid van tijd tot tijd aanpassen.  Gebruikers worden daarvan bericht middels een mededeling op onze website als er veranderingen gemaakt worden in de wijze waarop persoonlijke informatie gebruikt wordt. Voor vragen of zorgen betreffende de op deze site verzamelde informatie, graag contact opnemen met info@southafrica.net.

10 VERANDERINGEN IN BEDRIJFSSTRUCTUUR 
Als het hele of een deel van het bedrijf verkocht, samengevoegd of op andere wijze aan een ander bedrijf overgedragen wordt, kan de door de gebruikers op deze site afgegeven persoonlijke informatie overgedragen worden als een deel van die transactie. Zuid-Afrika Toerisme zal stappen ondernemen om te garanderen dat de persoonlijke informatie gebruikt wordt op een wijze die overeenstemt met het privacybeleid van Zuid-Afrika Toerisme, waaronder het verzameld werd.

11 REFERENTIES

11.1
 TOEPASBARE DOCUMENTEN
Van toepassing op Zuid-Afrika Toerisme en derde contractanten
SAT8Q-POL-07  Beleid gegevensbeveiliging

11.2 AFKORTINGEN
SATW  Zuid-Afrika Toerisme Websites inclusief alle gebruikers en zakelijk verwante websites.