logoleft

Elektricitet

Med undantag för vissa områden långt ute på landsbygden så finns det elektricitet nästan överallt i Sydafrika. 

I takt med att befolkningen. företagen och industrin ökar kan tillgången ibland vara under stor belastning, i synnerhet i mycket tätbefolkade storstadsområden, när användningen når maximala höjder, t.ex. 
på vinterkvällar, vilket kan leda till strömavbrott. 

Elbolaget Eskom i Sydafrika och regeringen har prioriterat utbyggnaden av det sydafrikanska elnätet med att bygga nya kraftstationer, sprida ut kraftkällorna och instifta energieffektiva program.

Turister i Sydafrika bör tänka på att:

Strömförsörjningen i Sydafrika är 220/230 volt AC 50 HZ.
De flesta kontakter är 15 amp 3-fas eller 5 amp 2-fas, med runda stift. Om det krävs en adapter kan du ta med en egen, men de kan även köpas på plats.
Amerikansktillverkade produkter kan behöva en omvandlare.
På de flesta hotellrum finns 110-voltsuttag för rakapparater och liknande.