logoleft

Sydafrikas frihetskamp

Ett lands långa resa mot frihet

Historien om hur Sydafrika kämpade i 350 år för att få jämställdhet och rättvisa åt hela befolkningen.

Kampen för frihet i Sydafrika som pågick under tre och ett halvt sekel handlade om nederlag och segrar hos ett folk som sökte rättvisa.

Den sydafrikanska frihetskampen handlade hela tiden om frågan om rättvisa för landets alla medborgare. Från mitten av 1600-talet till sent på 1900-talet, när apartheids lagar härskade i Sydafrika, handlade sakfrågan om fred, kärlek och medmänsklighet. 

En fascinerande aspekt i vår historia är den sydafrikanska kampen för frihet. Kulturarvsplatser som minner om kampen finns över hela landet, däribland Sol Plaatje Museum i Kimberley, Hector Pieterson Museum i Soweto, Constitution Hill i Johannesburg och Steve Biko Garden of Remembrance i Ginsberg utanför King William's Town.

Sydafrikas frihetskamp började när Khoikhoi-folket motsatte sig att Dutch East India Company år 1652 ville upprätta ett ställe för förfriskningar vid Table Bay.

Men inte förrän januari 1912, när föregångaren till ANC instiftades, började kampen mot det växande förtrycket. Och även då förblev den ganska passiv tills det att apartheid i Sydafrika befästes som lag 1948, vilket introducerades under en period då förtrycket var oändligt mycket värre än någonsin tidigare.

Efter påbud från unga aktivister som t.ex. Nelson Mandela började ANC ändra riktning till en massrörelse för frigörelse från apartheid i Sydafrika.

Det växande motståndet kulminerade vid Sharpeville-massakern i mars 1960 då polisen dödade 69 protesterande människor. Myndigheterna fick panik och deklarerade en nödsituation där ANC och andra frihetsrörelser förbjöds.

ANC svarade med att gå under jorden och upprättade en beväpnad falang, Umkhonto we Sizwe (landets spjut), som låg i fronten av den sydafrikanska kampen mot apartheid. Regimen, å andra sidan, spände sina muskler i ett försök att krossa rörelsen och tvinga de ledare som inte satt fängslade på Robben Island att fly från landet.

Efter en omgruppering, med ANC i exil, liksom interna underjordiska verksamheter, lyckades de sätta ett så pass stort tryck på apartheidregimen att den tillät alla frihetsrörelser 1990, släppte fängslade ledare och påbörjade förhandlingar. Det här kulminerade i de första demokratiska valen som hölls den 27 april 1994.

Apartheidmuseet

I apartheidmuseet

Robben Island var till en början koloni och karantänplats för spetälska. 

Den sydafrikanska kampen för frihet – berättelsen om hopp

Sydafrikas frihetskamp handlar om de hundratals år som landet var uppdelat efter hudfärg och som slutligen gav vika för mänskliga rättigheter 1994.